dalej wroc

Kerstin Steinbach

Kerstin Steinbach: Retrospektywa feminizmu

Retrospektywa feminizmu

Od samego początku zakłamywana prawda
o równości, logice i przyjemności z seksu


365 str., zł 59,-
123 ill. / 62 kolor., 106 faksim.
ISBN: 978-83-917469-9-8

Kupuje   Kupuje
Dr Kerstin Steinbach, ur. w 1962 w Norymberdze, studiowała medycynę i biologię na różnych uniwersytetach niemieckich i zagranicznych. Pod prawdziwym nazwiskiem publikowała różnorodne eseje »naukowe« pisane typowym językiem niewolników, jaki powszechnie ceni się w odpowiednich kręgach »akademickich« utrzymywanych z naszych podatków.

Co tak naprawdę przyniósł nam feminizm? Czy feminizm, jak mniemają jego przedstawiciele, opowiada się za równością płci czy też nie? A jeśli ta ostatnia opcja miałaby okazać się prawdą, to czy wtedy feminiści tylko się pomylili albo zapędzili w ślepą uliczkę, czy też okazali się kłamczuchami i hochsztapler(k)ami? Te kwestie, tak jak prawdziwość bądź fałsz wszystkich wypowiedzi, nigdy nie dadzą się rozstrzygnąć głosami różnych większości ani siłą natrętnych, wspieranych przez władzę powtarzanych przekazów – Kerstin Steinbach zebrała te kwestie w popartej faktami, książkowej inwentaryzacji.Ze spisu treści
  • Jak Feniks z popiołów
  • Równość czy nierówność? – kilka aspektów biologicznych
  • Ludzkość podzielona – kilka rozważań historycznych
  • Feministyczne dogmaty
  • Ostateczne zwycięstwo – feminizm doktryną państwową
  • Po owocach ich poznacie
  • Hommage dla Wilhelma Reicha – przeciw Schwarzerowej, przeciw Stalinowi, za równością i seksualną wolnością