zł 59,- / 14,75 €

Heretycy – Czarownice – Inkwizytorzy

Historia inkwizycji w Europie i Ameryce Łacińskiej

zł 59,- / € 14,75

J. R. GrigulewiczTematy przedstawione w książce: Sprawcy: W poszukiwaniu zaginionych dokumentów inkwizycji • Długie preludium powstania inkwizycji • »Zwyczajna« inkwizycja • Od przesłuchania na stos Ofiary: Katarzy i waldensi • »Czarownice« • Templariusze • Jan Hus i Hieronim z Pragi • Joanna d'Arc Historie odrębne: Inkwizycja hiszpańska w koloniach • Inkwizycja portugalska • Inkwizycja kościelno-państwowa • Giordano Bruno i Galileusz • Księgi zakazane • Zorganizowane »życie po życiu« inkwizycji do roku 1966 i w latach późniejszych

»Książka rosyjskiego historyka J. R. Grigulewicza o inkwizycji >Heretycy - Czarownice - Inkwizytorzy< to najrzetelniejsze i najlepiej zbadane zobrazowanie tego ohydnego tematu, jakie miałem do tej pory w ręku. [...] Słusznie wymagano od narodów, które prowadziły mordercze wojny, rozliczenia się z przeszłością; pokutę i nieustanną skruchę, trwałą pamięć i >mea culpy<. Jednakże Kościół katolicki może nadal, nienękany wyrzutami sumienia, reprezentować swoje żelazne, dogmatyczne stanowisko, które wówczas doprowadziło do owej masowej histerii i kolektywnych stanów horroru. Gdyż największy wstyd dla ludzkości i największe w nią zwątpienie nie powstały wskutek działalności jednostek, które i tak otwarcie przyznały się do mordu i zabójstwa, lecz obłudników, którzy swoje czyny mogli ukryć pod Iśniącym płaszczem świętości i nieomylności.«
ZEITUNG VUM LETZEBUERGER VOLLEK, Luxemburg

J. R. Grigulewicz
Heretycy – Czarownice – Inkwizytorzy
Historia inkwizycji w Europie i Ameryce Łacińskiej
496 str., 2008
zł 59,- / € 14,75
ISBN: 978-83-917469-2-9

Top