zł 25,- / 6,25 €

Jezus i żydowska walka wyzwoleńcza

zł 25,- / € 6,25

Hyam Maccoby

Maccoby pokazał nam, »jak wszystko się zaczęło«; jak antyimperialistyczna wojowniczość przeinaczona została przez oportunistyczny pacyfizm, a walka o wyzwolenie Żydów spod rzymskiego jarzma w złośliwą wrogość wobec Żydów; poznajemy, na ile pozwalają na to źródła, historyczną prawdę, dowiadujemy się ponadto przynajmniej o części historycznej dynamiki jako całości. A jest to ważne dla każdego, kto pragnie być ziarnem piasku, a nie kroplą oleju w mrocznym mechanizmie historii.

Hyam Maccoby, dr filologii, jest profesorem historii starożytnej ze specjalizacją: historia żydowska na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania), a przedtem był przez dłuższy czas bibliotekarzem w londyńskim Instytucie im. Leo Backa. Jego przetłumaczone na liczne języki dzieła dotyczące genezy chrześcijańskich i żydowskich mitów, a szczególnie obejmujące tysiąclecia badania dotyczące ludzkich ofiar »The Sacred Executioner« (»Święty egzekutor«) znalazły oddźwięk przede wszystkim w świecie anglosaskim. Jego sztukę pt. »Dysputa« wystawiono z ogromnym sukcesem w wielu miastach Stanów Zjednoczonych.Spis treści

 • Słowo wstępne
 • Wprowadzenie
 • Problem Barabasza
 • Kiedy nadeszli Rzymianie
 • Administracja rzymska
 • Rzymianie i Żydzi
 • Religia i rewolta: faryzeusze
 • Sekty żydowskie
 • Mesjasz
 • Realizm i mistycyzm
 • Co wydarzyło się naprawdę
 • Jezus, rabbi i prorok
 • Królestwo Boże
 • Król Żydów
 • Dzień Pański
 • Pojmanie i proces
 • Barabasz
 • Powstanie ewangelii
  • I. Historia żydowska po śmierci Jezusa
  • II. Kościół chrześcijański po śmierci Jezusa
  • III. Tworzenie ewangelii
 • Dualizm Nowego Testamentu
 • Załącznik
 • Bibliografia
 • Indeks cytatów biblijnych
 • Skorowidz nazw

Hyam Maccoby
Jezus i żydowska walka wyzwoleńcza
235 str., wydanie w j. polskim
zł 25,- / € 6,25
ISBN: 978-83-911763-0-6
ISBN-10: 83-911763-0-4

Top