zł 39,- / 9,75 €

Kowal mitu

Święty Paweł i wynalazek chrześcijaństwa

zł 39,- / € 9,75

Hyam Maccoby

O książce: To nie Jezus, który na fali narodowego oporu wobec rzymskich okupantów zginął okrutną śmiercią i który nie nosił w sobie żadnego zamiaru reform religijnych ani rytualnych, lecz zaledwie powierzchownie związany z judaizmem Paweł był autorem chrześcijaństwa. To on stworzył nie tylko jego organizację, ale przede wszystkim nadał mu treść. Dorobiwszy do kaźni tego działającego również z pobudek religijnych bojownika ruchu oporu wymiar metafizyczno-kosmiczny, a na dodatek jako pierwszy złączywszy gnostyczne i religijno-misteryjne tła wydarzeń, stworzył bodaj najskuteczniej oddziałujący mit wszechczasów.

Hyam Maccoby (1924-2004) był jednym z najbardziej poważanych filologów-talmudystów, wyśmienitym znawcą historii starożytnej oraz profesorem katedry judaistyki na Uniwersytecie Leeds (Wielka Brytania).  • Kowal mitu
    Święty Paweł i wynalazek chrześcijaństwa

»Zaprezentowany tu przez Maccoby'ego punkt widzenia okazuje się najbardziej przekonujący i najlepiej uzasadniony pod względem argumentacyjnym. Jednocześnie w  szczególny sposób pozwala rzucić snop światła w mroczne i niejednoznaczne początki chrześcijaństwa i umożliwia ich logiczne zrozumienie.«
Prof. H. Mynarek (w: ›Aufklärung und Kritik‹ 2/2007)

Hyam Maccoby
Kowal mitu
Święty Paweł i wynalazek chrześcijaństwa
256 str.
Wydanie drugie, rok 2021
Wydanie pierwsze, rok 2008
zł 39,- / € 9,75
ISBN: 978-83-917469-4-3

Top