zł 29,- / 7,25 €

Papież Polak

Bilans pontyfikatu

zł 29,- / € 7,25,-

Hubertus Mynarek

To, jak bardzo święty w sensie mitologiczno-dogmatycznym był pierwszy w dziejach Kościoła papież Polak, Jan Paweł II, może sobie ustalać sam Kościół rzymski. Natomiast egzystencję i dzialalność papieża w kontekście historycznym trzeba ująć z zachowaniem trzeźwego spojrzenia i obiektywizmu - czego jednak nie da się uczynić, będąc sędzią we własnej sprawie. Dlatego do realizacji takiego zadania o wiele lepiej nadają się niezależni znawcy środowiska kościelnego.

Niniejsza książka autorstwa Hubertusa Mynarka, religioznawcy, filozofa i byłego dziekana wydziału teologii Uniwersytetu Wiedeńskiego, przedstawia wyczerpujący bilans polityki wewnętrznej i zewnętrznej zmarłego papieża, jego polityki finansowej i społecznej, jego doktryny wiary, moralności i seksualności, jego oficjalnej i prywatnej postawy wobec kobiet oraz jego osobowości i procesu jego kościelnej socjalizacji.

Już jako student teologii i świeżo upieczony ksiądz Mynarek spotykał Karola Wojtyłę podczas jego wykładów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od tamtego czasu pozostał uważnym a krytycznym obserwatorem jego kariery aż po wyniesienie na papieski urząd.Spis treści

 • Słowo wstępne VII
  do książki, która ukazała się mimo przeszkód
 • 1) Karol Wojtyła
  Pochodzenie – Edukacja – Stacje drogi zawodowej
 • 2) Jak i dlaczego arcybiskup z Krakowa został papieżem

  Bilans pontyfikatu:
  Jan Paweł II 1978-2005
 • 3) Kult maryjny i strach przed diabłem
  Doktryna wiary papieża
  Kwestia Boga i teodycea
  Papieska nauka o grzechu pierworodnym
  Mariologia
 • 4) »Kultura życia«?
  Doktryna moralna papieża
 • 5) »Być posłusznym albo odejść«
  Koscielna polityka wewnętrzna papieża
 • 6) »Niepozorne i ukryte dawanie siebie«
  Papież a kobiety
  Dygresja o nieomylności
 • 7) »Finansowi kombinatorzy i geszefciarze«
  Polityka finansowa i społeczna papieża
 • 8) Kościół po pontyfikacie Jana Pawła II
 • Bibliografia
 • Indeks osób

»Chcę wyraźnie powiedzieć, że wiele nauczyłem się także i z krytycznych recenzji. W największym stopniu czuję się wzbogacony i pouczony przez wywody Hubertusa Mynarka.«
JOSEPH RATZINGER
(Wiara, historia i filozofia, w »Wyżyny«, 61. rocznik, listopad/grudzień 1969, 6. zeszyt, 534.)

»Autor pisze na podstawie osobistych doświadczeń i doskonałej znajomości tematu«
DER HUMANIST

»Mynarek przekonuje swoją ludzką uczciwością i niezłomną siłą opisu.«
FAZ

Hubertus Mynarek
Papież Polak
Bilans pontyfikatu
193 str.
zł 29,- / € 7,25,-
Wydanie pierwsze, rok 2007
ISBN: 978-83-917469-3-6

Top