zł 59,- / 14,75 €

Podszepty Gabriela

Islam bilans krytyczno-historyczny

zł 59,- / € 14,75

Jaya Gopal

Jaya Gopal, ur. w 1944, mieszka w Andra Pradesz – w jednym ze stanów Indii o najwyższym odsetku ludności muzułmańskiej. Czując się zobowiązany tradycji Oświecenia, już od dziesięcioleci zwalcza w swoich prelekcjach i licznych publikacjach niewiedzę, zabobony i religijny fanatyzm. Gopal jest założycielem Atheist Society of India i autorem wielu książek zawierających krytykę religii.Spis treści

 • Przedmowa wydawcy
 • Przedmowa tłumacza
 • Słowo wstępne
 • Przedmowa autora
 • 1. Źycie Mahometa
  • Żródła muzułmańskie
 • 2. Inspiracja
  • Paramahamsa Ramakrishna
  • George Fox
 • 3. Koran – pochodzenie i rozwój
  • Umotywowane żądania cudów i innych wielkich czynów
  • Gdzie tylko spojrzeć – plagiaty
  • Duchowi ojcowie Mahometa
  • Źródła Koranu
  • Pozakanoniczny materiał żydowski
  • Pozakanoniczny materiał chrześcijański
  • Objawienia pochodzące z inspiracji jednostek
  • Wersety, które nie zostały objawione – Czy Bóg przysięga na własne stworzenie?
  • Słowa pochodzenia obcego w Koranie
  • Kompozycja Koranu
  • Nieautentyczne wersety Koranu
  • Zaginione sury
  • Struktura i chronologia Koranu
  • Problemy gramatyczne
  • Tak zwane abrogacje
  • Wady stylu
  • Powtórka goni powtórkę
  • Koran i mity z zamierzchłych czasów
  • Abraham – patriarcha narodu
  • Mojżesz
  • Józef – patriarcha ludu
  • Maria, matka Jezusa
  • Jezus
 • 4. Tyrania Boga muzułmańskiego
  • »Cechy« Allaha
  • Wszechmoc czy pyszałkowatość
  • Allah: wyidealizowany autoportret Mahometa
  • Logiczno-moralne pułapki dogmatu o predestynacji
  • Boski sadyzm: piekło
 • 5. Islam – kompan i kustosz mrocznych archaizmów
  • Przodkowie Allaha
  • Emblemat kobiecości
  • Czym jest Kaba?
  • Hadżdż, czyli pielgrzymka
  • Magia naśladowcza
  • Obrzezanie – potworność z zamierzchłych czasów
  • Obrzezanie mężczyzn
  • Małżeństwa dzieci i obrzezanie kobiet
  • Lęk przed kobiecą seksualnością
  • Okaleczenie ciała powoduje okaleczenie duszy
 • 6. Mit o stworzeniu – ta wieczna kula u nogi
  • Mit o siedmiu niebiosach
  • Astronomia teologiczna
  • Miejsce spoczynku Słońca
  • Ziemia jest płaska – i nie porusza się
 • 7. Dusza a życie po śmierci
 • 8. Dżihad – czyli święta wojna
  • Rosnąca świadomość własnego awansu politycznego
  • Bitwa pod Badr – zwrot ku karierze
  • Zły przykład albo: długofalowe oddziaływanie wzorca
  • Religia, wojna i profity
  • Jak świecki sukces święte poglądy umacniał
  • Bogactwa Proroka
  • Niszczenie edukacji i cywilizacji
  • Islam jako ideologia arabskiego imperializmu
  • Mahomet i arabski rasizm
  • Dżihad: Permanentna wojna z nie-muzułmanami
 • 9. Islam a niewolnictwo
  • Kobiety więzione i zniewolone
  • Niewolnictwo seksualne z błogosławieństwem Allaha
  • Kastrowani młodzieńcy i eunuchy
 • 10. Poniżanie kobiet w islamie
  • Kobiety w czasach przed-islamskich
  • Kobiety są nieczyste
  • Mężczyźni mają wyższość nad kobietami
  • Kobiety są głupie
  • Małżeństwo
  • Fitna
  • Życie w dwóch światach
  • Poligamia
  • U Mahometa w alkowie
 • 11. Islam a nauka – wrogość od pierwszego wejrzenia
  • Sztuka plastyczna a muzułmańskie zabobony
  • »Diabelskie skrzynki« i »zwierciadła Szatana«
  • Wojna z nauką
  • Umysł w okowach wiary a jego przekorne osiągnięcia
 • 12. Islamska tolerancja, islamskie braterstwo, czyli: kłamstwo i oszustwo
  • »Bałwochwalcy« są nieczyści
  • Nie-muzułmanin w państwie islamskim: ciężki los
  • Sam okup to jeszcze nie wszystko...
  • Tendencje rozłamowe, czyli wada wrodzona islamu
  • Konfrontacje we współczesnych państwach muzułmańskich
  • Turcja: rewolta przeciwko wpływom arabskim
  • Sudan: kraj zepchnięty przez islam w otchłań nędzy i ubóstwa
  • Afganistan: Islam w praktyce
  • Piekło na Ziemi
  • Iran
  • Pakistan
 • 13. Totalitaryzm islamski
  • Ideologia i struktura
  • O totalitarnym charakterze ideologii islamskiej i prawa islamskiego
  • Podsumowanie
 • 14. Bilans i perspektywy
  • Islam: wróg swobody ducha i umysłu
 • Podstawowe pojęcia ideologiczne
 • Korzynstanie z indeksu nazw i nazwisk
 • Indeks nazw i nazwisk
 • Indeks sur
 • Bibliografia
  • Wydania Koranu powoływane w książce
  • Klasyczne i autorytatywne komentarze oraz źródła średniowieczne
  • Encyklopedie

»Nadszedł czas, kiedy Jaya Gopal stał się dla Islamu tym, czym Deschner dla katolicyzmu. Zatem niech okaże się równie cenny dla ofiar i krytyków tej religii, jak jego poprzednik dla ofiar i krytyków chrześcijaństwa!«
Z przedmowy Fritza Erika Hoevelsa


»Powiedzieć o książce Gopala tylko tyle, że jest odważna, byłoby zwykłym bagatelizowaniem zjawiska (...). Dla każdego czytelnika jest ona skutecznym antidotum na liczne politycznie wygodne, lecz chybione pod kątem historii i nauki apologetyczne obrazy islamu przedstawiane przez dogmatycznie islamofilnych uczonych.«
Ibn Warraq, autor »Dlaczego nie jestem muzułmaninem« (»Why I am not a Muslim«)

Jaya Gopal
Podszepty Gabriela
Islam bilans krytyczno-historyczny
Wydanie drugie ulepszone i rozszerzone
565 str.
zł 59,- / € 14,75
ISBN: 978-83-931184-0-3

Top