zł 49,- / 12,25 €

Z Bogiem i faszystami

Przymierze Watykanu z Mussolinim, Franco, Hitlerem i Pavelićem

zł 49,- / € 12,25

Karlheinz Deschner

O książce: Historyczni faszyści z Europy nie bez racji mają złą sławę z powodu swoich niecnych czynów prowadzących do jeszcze bardziej niecnych celów, które ich wojenna klęska pozwala poddawać adekwatnej zamiast »wyważonej« ocenie. Dziwne tylko, że nie można tego czynić wobec ich najsilniejszych i najcenniejszych sojuszników w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej, czyli obu wielkich Kościołów, albowiem - przynajmniej na zachód od Łaby – były one nadal potrzebne nowym władcom. Dlatego ich propaganda szerzyła w szkołach, na uczelniach i we wszystkich innych mediach legendę, że one (Kościoły) wcale nie były sojusznikami ani pomocnikami Mussoliniego, Hitlera, Franco i innych, lecz były ich skrytymi przeciwnikami. Deschner robi porządek z tą legendą – dzięki dokumentom, których wieloaspektowość, spektrum i niepodważalność nie pozostawia niczego do życzenia. Jako pierwszy autor o takiej renomie pokazuje w tej książce, że przede wszystkim Kościół katolicki nie tylko świadczył lojalną pomoc faszystowskim reżimom Europy, ale również dla ich ochrony i wyłącznie dla swej własnej korzyści popełniał na północnych Bałkanach niesłychane zbrodnie – być może najlepiej przemilczane masowe zbrodnie ery nowożytnej.

O autorze: Dr. phil. Karlheinz Deschner (ur. 23.05.1924) studiował literaturoznawstwo i filozofię; był jednym z niewielu autorów, którzy w klerykalnej pomroce reżimu Adenauera i jego bękartów odważnie przeciwstawili się kłamliwej autopromocji Kościoła i konsekwentnie przymierzali czyny zorganizowanej religii do jej wymagań stawianych wyznawcom. Jego obszerne dzieło »I znowu zapiał kur«,które w oparciu o tysiące dokumentów śledzi powyższą problematykę w perspektywie całych stuleci, zyskało wielką sławę, a tysiącom współczesnych, którzy dławią się we wspomaganym przez państwo zaduchu umysłowym, dało nadzieję na doczekanie lepszych czasów. Tymczasem reżim nie zwlekał z działaniami odwetowymi: poszczuł na Autora wymiar sprawiedliwości (z paragrafu o »bluźnierstwie«), i tylko zdobyta w międzyczasie popularność wśród elit krajowych i wielu znakomitości za granicą uchroniła go przed reżimowymi siepaczami. Pojawiło się wiele kolejnych dzieł o historii Kościoła, które są cenne dzięki swemu przywiązaniu do rzeczywistości, a nie do akademickiej uległości. Jego dziesięciotomowe, zainspirowane prześladowaniami własnej osoby dzieło życia, czyli »Kryminalna historia chrześcijaństwa«, zostało ukończone w tym roku. Przedstawiając nagą prawdę o imperializmie USA w książce »Moloch« Deschner nie tylko zadarł z jego klakierami i klechami, ale przy tej okazji ofiarom bezspornie najsilniejszej, a przez to najgroźniejszej władzy świeckiej stworzył możliwość odnalezienia się, której jak dotąd odmawiały im zglajchszaltowane media.Spis treści

 • Słowo wstępne do nowego wydania
 • Słowo wstępne do drugiego wydania niemieckiego
 • Słowo wstępne Autora
 • I   Watykan i włoski faszyzm
  • Prolog
  • Początki współpracy Watykanu z faszystami
  • Pierwsza przysługa
  • Traktaty Laterańskie
  • Reakcja nazistów na »pojednanie« z faszystami
  • Wojna abisyńska – z papieską aprobatą i pełnym poparciem włoskiego kleru
  • Prawie cały Episkopat Włoch poparł faszystowską agresję
  • »Zdrowaś Mario«
 • II   Watykan i hiszpanska wojna domowa
  • Przyczyny
  • Od ustanowienia Republiki do wybuchu wojny
  • Hitlerowskie Niemcy i Włochy dopomogły zwyciężyć katolickim rebeliantom
  • »Ulubiony syn« papieża i serdeczny przyjaciel Hitlera
  • Radziecka pomoc dla Republiki
  • O »chrześcijańskiej« krucjacie przeciwko »czerwonym bezbożnikom«
  • Zbrodnie republikanów i męczeńska legenda Kościoła
  • Zbrodnie rebeliantów frankistowskich
  • Franco i Watykan
  • »Pokój w ładzie, w honorze, w dobroczynności« (Papież Pius XII.)
 • III   Watykan i hitlerowskie Niemcy
  • Narodowy socjalizm dochodzi do władzy
  • Katolik Franz von Papen
  • Ustawa o pełnomocnictwach
  • Theodor Heuss i Hitler
  • Katolik Adenauer
  • Na polecenia Kościoła partie katolickie dokonały samolikwidacji
  • Konkordat z hitlerowskimi Niemcami
  • W 1933 roku, bo Watykan tak chciał, wszyscy biskupi niemieccy wzywali do współpracy z Hitlerem
  • Czołowi teolodzy katoliccy także popierają Hitlera
  • Rzekomy kozioł ofi arny: niemiecki »katolicyzm środowiskowy«
  • Póki Hitler rządził, niemieccy biskupi nie zaprotestowali nigdy przeciw jego władzy i systemowi, który stworzył
  • Niemieccy męczennicy katoliccy z czasów Hitlera świadczą na niekorzyść Kościoła
  • »Lew z Münsteru«
  • Aż do ostatnich lat Drugiej Wojny Światowej niemieccy (a od 1938 także austriaccy) biskupi katoliccy z rosnącą intensywnością popierali jednego z największych zbrodniarzy w historii ludzkości
  • Biskup Galen autoryzuje »przysięgę wojskową« na Hitlera
  • W czasie wojny niemieccy biskupi jeszcze mocniej popierali Hitlera
  • Zręczny kardynał Faulhaber (albo: jak udaje się przeżyć dwa tysiące lat?)
  • Prałat Neuhäusler reasumuje
  • Niemiecka prasa katolicka też wstawiała się za wojną Hitlera
  • Dygresja o niemieckim Kościele Ewangelickim w państwie Hitlera
 • IV   Watykan i Druga Wojna Światowa
  • Czego pragnął Pacelli?
  • Niemiecka napaść na Czechosłowację
  • Gdańsk
  • Niemiecka napaść na Polskę
  • Papieskie »starania o pokój« i przystąpienie Włoch do wojny
  • Niemiecka napaść na Norwegię i okupacja Holandii, Belgii i Francji
  • Coraz lepsza komitywa z triumfującym Führerem
  • Niemiecka napaść na Związek Radziecki
  • Papieska polityka w ostatnich latach wojny
  • Wolta Kościoła katolickiego po klęsce Niemiec
  • Obrońca i protektor faszystów aż do końca
 • V   Watykan i okropieństwa w Chorwacji
  • Papiestwo i Bałkany do Pierwszej Wojny Światowej
  • Pogróżka Pacellego
  • Papieskie błogosławieństwo dla zbrodniarzy
  • »[. . .] do dalszej pracy«
  • Nawet Niemcy protestowali
  • Kacety a Caritas
  • Czyny ustaszów były czynami Kościoła
  • Franciszkanie na czele przed wszystkimi
  • Prymas chorwackich katolików, arcybiskup dr Stepinac, też wspierał tych morderców
  • Najkrwawszy zbrodniarz ze wszystkich krajów do samego końca miał ochronę i błogosławieństwo od Kościoła katolickiego
  • Papież o niczym nie wiedział?
 • Suplement
  • Dyskusja o krytycznej historii Kościoła Karlheinza Deschnera ›I znowu zapiał kur‹ na łamach zurychskiej ›Die Tat‹
  • ›I znów zapiał kur‹ w ocenie teologów
  • ›I znów zapiał kur‹ w ocenie wolnomyślicieli i niedogmatyków
  • Dalsze opinie
 • Posłowie
 • Notatki
 • Wykorzystana literatura
 • Indeks osób

Karlheinz Deschner
Z Bogiem i faszystami
Przymierze Watykanu z Mussolinim, Franco, Hitlerem i Pavelićem
262 str.
zł 49,- / € 12,25
ISBN: 978-83-917469-8-1

Top