Făuritorul de mituri

Pavel și născocirea creștinismului

Hyam Maccoby

Ediție îngrijită de Fritz Erik Hoevels
Tradusă de Claudiu Dobrin

Nu Iisus, care a fost omorât brutal în rezistenţa împotriva ocupantului roman, și care nu intenţiona să aducă nici un fel de înnoiri religioase sau mitice, ci Pavel, legat numai superficial de iudaism, era creatorul creștinismului – nu numai organizatoric ci, în primul rând, în ceea ce privește conţinutul. Prin faptul că atribuia în mod fals executării unui luptător din rezistenţă, motivat și religios, o dimensiune metafizic-cosmică și, pentru aceasta, combina pentru prima dată, într-un fel exploziv, elemente gnostice cu elemente mistero-religioase, el a creat poate cel mai eficient mit al tuturor timpurilor.


Cuprins

Cuvânt înainte al traducătorului
Cuvânt înainte al autorului

I. Saul
1. Problema Pavel
2. Punctul de vedere al acestei cărţi
3. Fariseii
4. Era Iisus un fariseu?
5. De ce a fost crucificat Iisus?
6. Era Pavel fariseu?
7. Pretinsul stil rabinic din epistolele lui Pavel
8. Pavel și Ştefan

II. Pavel
9. Drumul spre Damasc
10. Damasc și după aceea
11. Pavel și împărtășania
12. "Biserica ierusalimică"
13. Ruptura
14. Pavel în faţa tribunalului
15. Mărturia ebioniţilor
16. Făuritorul de mituri

Anexa
Despre metodă
Mulţumiri
Index de referinţe
Bibliografie

Hyam Maccoby:

Hyam Maccoby (1924-2004) a fost unul dintre cei mai recunoscuţi filologi ai Talmudului, un cunoscător eminent al istoriei antice și, la sfârșitul carierei sale, profesor de iudaistică la Universitatea din Leeds. Dintre numeroasele sale cărţi, care se ocupă cu nașterea și dezvoltarea miturilor centrale apusene, »The Sacred Executioner« (despre istoria sacrificiilor umane și urmările lor) și »Revolution in Judaea« (reconsţructia Iisus-ului istoric și participarea lui la lupta evreilor pentru libertate), au apărut – la fel ca și opera de faţă – și în limba germană; ultimele două au apărut și în limba poloneză. Maccoby este și autorul piesei de teatru »Judaism on Trial – Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages«, o critică a creștinismului, piesă mult jucată în spaţiul anglo-saxon, însă masiv boicotată sau denaturată în Europa continentală.Hyam Maccoby

Făuritorul de mituri
Pavel și născocirea creștinismului

Ediție îngrijită de Fritz Erik Hoevels
Tradusă de Claudiu Dobrin

An apariţie: 2013
232 p. / Lei 45,- / EUR 10,-
ISBN: 978-83-917469-7-4

Top