dalej wroc

Seria: WIEDZIEĆ ZAMIAST WIERZYĆ ! Nr 2


Fritz Erik Hoevels

Fritz Erik Hoevels - Psychoanaliza i religia

Psychoanaliza i Religia

Pisma zebrane
Wydanie drugie, rok 2007

172 s.
zł 29,- / EUR 8,-
ISBN: 978-83-917469-1-2

Kupuje   Kupuje

Psychoanalityk Fritz Erik Hoevels (ur. 1948 we Frankfurcie nad Menem) studiował we Freiburgu i. Br. filologię klasyczną i psychologię. Jest autorem wielu książek o stosowaniu metody psychoanalizy w dziełach literackich (Beckett, Arrabal, Panizza, Thackeray, Keats, na ten temat zob. jego książkę z 1996 r. »Psychoanalyse und Literaturwissenschaft« [Psychoanaliza i literaturoznawstwo] i czasopismo »System ubw«), ponadto publikował na temat Wilhelma Reicha (»Wilhelm Reichs Beitrag zur Psychoanalyse« [Wilhelma Reicha przyczynek do psychoanalizy] 2001). Jego wielokrotnie wydawane wprowadzenie do psychoanalizy »Der Ödipuskomplex und seine politischen Folgen« [Kompleks Edypa i jego polityczne następstwa] (pierwsze wydanie: 1975) zostało przełożone na pięć języków, w tym na rosyjski i chiński. Uznanie zdobył również jako tłumacz i wydawca Hyama Maccobyego, Theodora Reika i Leo Kaplana.

Niniejsza książka traktuje o centralnych i peryferyjnych fenomenach religii w oparciu o metodę psychoanalityczną, która pozbawia je wszelkiej trwogi i tajemnic.


Spis treści
 • Sigla
 • Przedmowa do polskiego wydania
 • 1 »Umarł« i »nie ma«
 • 2 Prawdziwa treść »teorii totalitaryzmu«
 • 3 Rękopiśmienne poprawki Freuda na pierwszej stronie maszynopisu »Człowieka imieniem Mojżesz«
 • 4 Tabu rodzajnika określonego
 • 5 Dwa rodzaje myślenia Literatura podstawowa i rozszerzająca
 • 6 Bhagwan albo dylemat religii o ludzkim obliczu Studium psychoanalityczne
 • 7 Chińska fantazja o parciu na pęcherz
 • 8 Mitra i Jezus
 • 9 Parareligijne nawrócenie się
 • 10 O pewnym tabu kulinarnym żydów i jego tajemnicy
 • 11 Wyobrażenie o nieśmiertelności w świetle psychoanalizy
 • 12 Katolicyzm i protestantyzm - dwie nerwice zbiorowe Posłowie. O metodzie
 • Żródła
 • Indeks osób
 • Postacie mitologiczne i fikcyjne
 • Bibliografia