zł 29,- / 7,25 €

Psychoanaliza i religia

Fritz Erik Hoevels

Psychoanalityk Fritz Erik Hoevels (ur. 1948 we Frankfurcie nad Menem) studiował we Freiburgu i. Br. filologię klasyczną i psychologię. Jest autorem wielu książek o stosowaniu metody psychoanalizy w dziełach literackich (Beckett, Arrabal, Panizza, Thackeray, Keats, na ten temat zob. jego książkę z 1996 r. »Psychoanalyse und Literaturwissenschaft« [Psychoanaliza i literaturoznawstwo] i czasopismo »System ubw«), ponadto publikował na temat Wilhelma Reicha (»Wilhelm Reichs Beitrag zur Psychoanalyse« [Wilhelma Reicha przyczynek do psychoanalizy] 2001). Jego wielokrotnie wydawane wprowadzenie do psychoanalizy »Der Ödipuskomplex und seine politischen Folgen« [Kompleks Edypa i jego polityczne następstwa] (pierwsze wydanie: 1975) zostało przełożone na pięć języków, w tym na rosyjski i chiński. Uznanie zdobył również jako tłumacz i wydawca Hyama Maccobyego, Theodora Reika i Leo Kaplana.

Niniejsza książka traktuje o centralnych i peryferyjnych fenomenach religii w oparciu o metodę psychoanalityczną, która pozbawia je wszelkiej trwogi i tajemnic.Spis treści

 • Sigla
 • Przedmowa do polskiego wydania
 • 1 »Umarł« i »nie ma«
 • 2 Prawdziwa treść »teorii totalitaryzmu«
 • 3 Rękopiśmienne poprawki Freuda na pierwszej stronie maszynopisu »Człowieka imieniem Mojżesz«
 • 4 Tabu rodzajnika określonego
 • 5 Dwa rodzaje myślenia Literatura podstawowa i rozszerzająca
 • 6 Bhagwan albo dylemat religii o ludzkim obliczu Studium psychoanalityczne
 • 7 Chińska fantazja o parciu na pęcherz
 • 8 Mitra i Jezus
 • 9 Parareligijne nawrócenie się
 • 10 O pewnym tabu kulinarnym żydów i jego tajemnicy
 • 11 Wyobrażenie o nieśmiertelności w świetle psychoanalizy
 • 12 Katolicyzm i protestantyzm – dwie nerwice zbiorowe Posłowie. O metodzie
 • Żródła
 • Indeks osób
 • Postacie mitologiczne i fikcyjne
 • Bibliografia

Fritz Erik Hoevels:

Dipl.-Psych. Dr. Fritz Erik Hoevels is a psychoanalyst in Freiburg.
Major works: Marxismus, Psychoanalyse, Politik (Marxism, Psychoanalysis, Politics), Wilhelm Reichs Beitrag zur Psychoanalyse (Wilhelm Reich’s Contribution to Psychoanalysis) and Wie unrecht hatte Marx wirklich? Band 1:Gesellschaft und Wirtschaft (How Wrong was Marx Really? Volume I: Society and Economics).
His study on the unconscious motives of the poet Arrabal was published by Hoffmann &Campe under the editorship of J. Cremerius. Numerous essays in the scientific journals Praxis der Psychotherapie, System ubw and Hermes. His Collected Papers on the Psychoanalysis of Religion (first published by freethought international/Indian Atheist Publishers) have been translated into five major languages, including English, Chinese, and Russian.
In 1974, Fritz Erik Hoevels founded the MRI (Marxist-Reichist Initiative), later renamed in the Bund gegen Anpassung (Alliance against Conformity).

Numerous articles published in the journals Ketzerbriefe and System ubw.

Available in English translation:

Availablie in French translation:


Available in Spanish translation:


Available in Italian translation:


Available in Polish translation:

 

Fritz Erik Hoevels is the editor of the book series Unerwünschte Bücher zur Kirchen- und Religionsgeschichte (Unwelcome Books on the History of Church and Religion):

 • J. R. Grigulevic: Ketzer – Hexen – Inquisitoren (Heretics –
  Witches – Inquisitors)
 • Hyam Maccoby: Jesus und der jüdische Freiheitskampf
  (Revolution in Judea: Jesus and the Jewish Resistance)
 • Giordano Bruno Guerri: Zwei arme Schweine auf dem Weg
  zum Himmel (Two Poor Wretches on their Way to Heaven)
 • Jaya Gopal: Gabriels Einflüsterungen – Eine historisch-
  kritische Bestandsaufnahme des Islam (Gabriel’s Whispers – A Historical-Critical Analysis of Islam)
 • Leo Kaplan: Die göttliche Allmacht – Die religiöse Zentral-
  Phantasie im Lichte der Psychoanalyse (Divine Omnipotence – The Central Religious Phantasy in the Light of Psychoanalysis)
 • Theodor Reik: Die Pubertätsriten der Wilden (Puberty
  Rites of the Wild)
 • Hyam Maccoby: Der Mythenschmied – Paulus und die
  Erfindung des Christentums (The Mythmaker. Paul and the
  Invention of Christianity)

To the personal homepage of Fritz Erik HoevelsFritz Erik Hoevels
Psychoanaliza i religia
Pisma zebrane
Wydanie drugie, rok 2007
190 str.
zł 29,- / € 7,25
ISBN: 978-83-917469-1-2

Top